Nota prawna

Nota prawna – prawa autorskie – odpowiedzialność – wyłączenie odpowiedzialności

Wydawca

Bayerische Staatskanzlei
Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München, Niemcy
Adres pocztowy: Postfach 220011, 80535 München, Niemcy

Telefon: +49 89 / 2165 – 0

Kontakt – Państwa bezpośrednie połączenie z rządem państwowym

Z placówką serwisową Rządu Bawarii mogą Państwo skontaktować się telefonicznie od poniedziałku do czwartku (oprócz dni wolnych od pracy) w godzinach od 8 do 18, w piątki do godz. 16.
Telefon: +49 89 12 22 20
E-Mail: direkt@bayern.de

Ogólna odpowiedzialność za www.welcomedahoam.com:

Dział podstawowych zagadnień, planowania, komunikacji
Kierownictwo: Christian Schoppik

Osoba odpowiedzialna za redakcję online:

Referat Komunikacja Online, Internet
Kierownictwo: Dr. Nikolaus Dehne
e-mail: online-redaktion@stk.bayern.de

Prawa autorskie

© Bayerische Staatskanzlei (StK) – wszelkie prawa zastrzeżone.

Projekt i realizacja

Ketchum Pleon GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Niemcy

Z przyjacielskim wsparciem:
Agentur AWR, Triftstraße 13, 80538 München, Niemcy
Verlag Schnell & Steiner GmbH, Leibnizstraße 13, 93055 Regensburg, Niemcy

Bieżąca eksploatacja techniczna

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-Mail: webmaster@bayern.de

Strona „Welcome dahoam“ od 22.05.2015 jest dostępna dla publiczności pod adresem www.welcomedahoam.com w ramach działalności prasowej i public relations Rządu Bawarii.

Warunki korzystania

Teksty, zdjęcia, grafiki oraz układ niniejszych stron internetowych podlegają prawu autorskiemu. Mogą one być wykorzystywane przez Państwa tylko do użytku prywatnego i innego własnego użytku w ramach § 53 Ustawy o ochronie praw autorskich (UrhG). Powielanie lub wykorzystanie tych stron lub ich części w innych publikacjach elektronicznych lub drukowanych oraz ich publikowanie jest dozwolone tylko za naszą zgodą. Udziela jej na życzenie redakcja online. Nadto teksty, zdjęcia, grafiki i inne pliki mogą całkowicie lub częściowo podlegać prawu autorskiemu osób trzecich. Bliższych informacji na temat istnienia możliwych praw osób trzecich udzieli Państwu Redakcja online.

Prawa do zdjęć

Informacje o prawach do zdjęć używanych na tej stronie internetowej są podane przy konkretnym zdjęciu. Do zdjęć bez wyraźnie podanej informacji na temat źródła należy podawać jako źródło „Bawarską Kancelarię Państwową“.

Korzystanie ze zdjęć wymaga zgody Bawarskiej Kancelarii Państwowej. Jeżeli, pomimo całej staranności naszej pracy, czują Państwo, że zostało naruszone prawo do któregokolwiek zdjęcia, to prosimy o kontakt z Redakcją online.

Wyłączenie odpowiedzialności

Wszystkie informacje zamieszczone na tej stronie internetowej opracowaliśmy i sprawdziliśmy według naszej najlepszej wiedzy i przekonania. Nie możemy jednak ręczyć za każdorazową aktualność, prawidłowość, kompletność i dostępność zamieszczonych informacji.

Nie zawieramy umowy z użytkownikami strony internetowej. Nie odpowiadamy za szkody, które powstaną wskutek korzystania ze strony internetowej. Niniejsze wyłączenie odpowiedzialności nie obowiązuje, jeżeli mają zastosowanie przepisy § 839 BGB (odpowiedzialność w przypadku naruszenia obowiązku służbowego). Nie odpowiadamy za ewentualne szkody, które zostaną spowodowane podczas wywoływania lub pobierania danych przez złośliwe oprogramowanie lub instalację czy korzystanie z oprogramowania.

Linki i odnośniki (wyłączenie odpowiedzialności)

Należy odróżnić nasze własne treści od odnośników (linków) do stron internetowych innych dostawców. Przy pomocy tych linków umożliwiamy jedynie dostęp do korzystania z cudzych treści zgodnie z § 8 Ustawy o telemediach. Podczas pierwszego połączenia z tymi stronami internetowymi sprawdziliśmy, czy te obce treści mogą wywołać odpowiedzialność cywilną lub karną. Nie możemy jednak stale sprawdzać tych obcych treści pod kątem zmian i dlatego też nie możemy przejąć za nie odpowiedzialności. Za nielegalne, błędne lub niekompletne treści, a w szczególności za szkody, które powstaną wskutek używania bądź nieużywania informacji osób trzecich, odpowiada jedynie właściwy dostawca strony.

Informacja w sprawie gender

Ze względu na lepszą czytelność i ułatwienie obsługi strony zrezygnowano z jednoczesnego używania męskich i żeńskich określeń osób. Użycie formy męskiej obejmuje również formę żeńską.