Tiráž

Tiráž – autorské právo – odpovědnost– vyloučení odpovědnosti

Vydavatel

Bayerische Staatskanzlei (Úřad vlády Svobodného státu Bavorsko)
Franz-Josef-Strauß-Ring 1, 80539 München, Německo
Poštovní adresa: Postfach 220011, 80535 München, Německo

Telefon: +49 89 / 2165 – 0

Kontakt – vaše přímá linka na vládu spolkové země

Centrum služeb vlády Svobodného státu Bavorsko je dostupné telefonicky od pondělí do čtvrtka (s výjimkou svátků) od 8.00 do 18.00 a v pátek do 16.00:
Telefon: +49 89 12 22 20
E-mail: direkt@bayern.de

Celková odpovědnost za web www.welcomedahoam.com:

Oddělení zásadních otázek, plánování a komunikace
Vedoucí: Christian Schoppik

Odpovědnost za online redakci:

Referát online komunikace a internetu
Vedoucí: Dr. Nikolaus Dehne
E-mail: online-redaktion@stk.bayern.de

Autorské právo – copyright

© Úřad vlády Svobodného státu Bavorsko (StK) – všechna práva vyhrazena.

Design a realizace

Ketchum Pleon GmbH, Theresienhöhe 12, 80339 München, Německo

S laskavou podporou:
Agentur AWR, Triftstraße 13, 80538 München, Německo
Verlag Schnell & Steiner GmbH, Leibnizstraße 13, 93055 Regensburg, Německo

Technický provoz zajišťuje:

Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern
St.-Martin-Straße 47, 81541 München
E-Mail: webmaster@bayern.de

Stránka „Welcome dahoam“ na adrese www.welcomedahoam.com je veřejnosti přístupná v rámci PR opatření vlády Svobodného státu Bavorsko od 22. 5. 2015.

Podmínky užívání

Texty, obrázky, grafy a ztvárnění tohoto webu podléhají autorskému právu. Smíte je používat pouze k soukromým a jiným účelům v rámci § 53 autorského zákona (UrhG). Rozmnožování či používání těchto stránek nebo jejich částí v jiných elektronických nebo tištěných publikacích a jejich zveřejňování je povoleno pouze s naším souhlasem. Takový souhlas vám na vyžádání poskytne online redakce. Dále mohou texty, obrázky, grafy a jiné soubory zcela nebo zčásti podléhat autorskému právu třetích osob. Informace o existenci případných práv třetích stran vám rovněž poskytne online redakce.

Údaje k obrázkům

Informace o právech k obrázkům používaným na tomto webu najdete v údajích o autorovi, které jsou uvedeny u příslušného obrázku. Obrázky bez explicitního údaje o zdroji musejí být obecně uváděny se zdrojem „Úřad vlády Svobodného státu Bavorsko“.

K použití obrázků je nezbytný souhlas Úřadu vlády Svobodného státu Bavorsko. Pokud zjistíte, že vaše práva k obrázku byla navzdory naší obezřetnosti porušena, obraťte se prosím na online redakci.

Vyloučení odpovědnosti

Veškeré informace uvedené na tomto webu jsme vypracovali a zkontrolovali podle nejlepšího vědomí a svědomí. Nemůžeme však nést odpovědnost za to, že poskytnuté informace budou vždy aktuální, správné, kompletní a dostupné. S uživateli webového obsahu nevzniká smluvní vztah.
Neneseme odpovědnost za škody, které vzniknou v důsledku užívání tohoto webového obsahu. Toto vyloučení odpovědnosti neplatí, pokud se aplikují ustanovení § 839 německého občanského zákoníku (odpovědnost v případě porušení úřední povinnosti). Za případné škody, které budou způsobeny škodlivým softwarem při otevření nebo stažení dat nebo které budou způsobeny při instalaci nebo užívání softwaru, neneseme žádnou odpovědnost.

Odkazy (vyloučení odpovědnosti)

Od našeho vlastního obsahu je třeba odlišovat odkazy na weby jiných poskytovatelů. Těmito odkazy pouze umožňujeme přístup k užívání cizího obsahu podle § 8 německého zákona o elektronických informačních a komunikačních službách. Při prvním odkazování na takové weby jsme u daného cizího obsahu prověřili, zda nemůže vést k občanskoprávní nebo trestněprávní odpovědnosti. Vzhledem k tomu, že však nemůžeme neustále kontrolovat změny takového cizího obsahu, nemůžeme za něj nést odpovědnost. Za ilegální, chybný či nekompletní obsah a zejména za škody, které vzniknou v důsledku užívání nebo neužívání informací třetích stran, nese odpovědnost výhradně provozovatel příslušné stránky.

Genderové upozornění

Pro lepší čtivost a snadnější používání jsme upustili od současného používání mužských i ženských označení osob. Použitá mužská forma zahrnuje i osoby ženského pohlaví.